Läs om vår hantering av Covid-19.

Säg hej till rektor Cathrine

”Jag vill göra skillnad för så många barn och elever som möjligt”, svarar Cathrine Svensson på frågan om varför hon bestämde sig för att bli rektor. I den här intervjun delar Cathrine, som är rektor på Noblaskolan Mariastaden, med sig av sitt bästa tips inför skolvalet och avslöjar vad som gör henne som mest stolt i rollen som rektor.

Hur länge har du arbetat inom skolvärlden?

Inom skolvärlden har jag arbetat sedan 2007, då jag började som lärare. 2012 började jag arbeta som biträdande rektor och fick tjänst som rektor år 2017.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är utbytet med barnen och eleverna och att ingen dag är den andra lik.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

På skolavslutningen när jag delar ut elevernas slutbetyg och vi avslutar niornas grundskoletid. Då får vi tillsammans skörda frukten av läsårets hårda arbete.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Det viktigaste är trygghet, studiero och förväntningar. Och såklart bra lärare och pedagoger!

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Noblaskolan?

Jag vill att varje elev lämnar oss med goda kunskaper i både ämnen och social kompetens.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Att informera sig! Gå på öppet hus och läs på om skolans arbetssätt. 

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Hos oss på Noblaskolan jobbar vi mål- och resultatinriktat med elevernas lärande i fokus. Våra professionella och engagerade pedagoger arbetar med att utveckla undervisningen så att eleverna når ännu längre. Att skapa och bygga goda relationer kring hela eleven är avgörande för att alla ska känna sig trygga och sedda