Hej rektor Pia!

Vi säger hej till Pia Tullgren som är rektor på Noblaskolan Löddeköpinge. Innan hon blev rektor på skolan har Pia jobbat som både lärare och skolledare. Tillsammans med sina medarbetare och eleverna på Noblaskolan Löddeköpinge arbetar hon för att skapa en trygg skola med goda förutsättningar för ett långsiktigt lärande.

Bild på Noblaskolan Löddeköpinges rektor Pia Tullgren

Vad är det bästa med ditt jobb?

I skolan gör vi mycket tillsammans och jag har en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att både elever och lärare ska lära sig så mycket som möjligt. Jag tycker om att leda skolan mot vårt breda utbildningsuppdrag. För mig är det viktigt att man som rektor är tydlig kring det kollegiala lärandet för lärarna. De behöver samarbeta för att undervisningen ska bli så utmanande och varierande som möjligt för eleverna.

Vad är det bästa med Noblaskolan?

Vi är noga med att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska lyckas i sin skolgång. Vi har höga förväntningar på att våra elever kan lära sig väldigt mycket och det finns en stor tilltro till varje barns förmåga att utvecklas. Det är viktigt att det finns en trygg studiemiljö med tydliga strukturer, där lärarna både ställer krav på eleverna samtidigt som de visar stor omsorg och stöttar.

Vad är viktigt för att barnen och eleverna ska få en bra skolgång?

För eleverna är det absolut viktigaste att ha skickliga lärare som är kunniga i sitt ämne, lyssnar på eleverna och skapar studiero. Skolan måste också ha en tydlig styrning där elevernas bästa alltid är i centrum för vårt arbete och besluten som tas. Jag tycker det är särskilt viktigt att man visar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på just Noblaskolan?

Vi är en skola med hög trivsel och trygghet hos eleverna. Undervisningen är varierad och eleverna utmanas av lärare i olika ämnen. På så sätt får eleverna goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor. Vi arbetar särskilt med språkutveckling och retorik där eleverna får träna sina språkliga färdigheter vilket gör att de utvecklar en tilltro till sig själva. I matematik arbetar vi med problemlösning vilket gör att eleverna får arbeta kreativt och koncentrera sig i ämnet vilket också utvecklar förmågan att anstränga sig och inte ge upp. 

Vad är du extra stolt över på din skola?

Vi har både en hög trygghet och en hög måluppfyllelse bland våra elever, från förskoleklass till årskurs 9. Det är ett långsiktigt och nära samarbete mellan elever, personal och vårdnadshavare bakom det resultatet. Tillsammans känner jag att vi gör skillnad!

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

När du väljer skola till ditt barn rekommenderar jag att man försöker se till helheten, så att tryggheten och värdegrundsarbetet prioriteras lika mycket som studieresultaten. Barnen ska ha med sig goda kunskaper från skolan och samtidigt vara redo att möta framtidens utmaningar med en stort tillit till sin egen förmåga. Ett tips är att fundera på vilken skola just ditt barn utvecklas på bästa sätt i, prata med dem som arbetar där och besök gärna oss på Noblaskolan.