Rektorns bästa tips inför skolvalet

Pia Tullgren, rektor på Noblaskolan Löddeköpinge, har arbetat inom skolan i 20 år och drivs av att skapa goda förutsättningar för en bra skola där elever och personal lär tillsammans. I den här intervjun får du lära känna Pia samt ta del av hennes bästa tips inför skolvalet.

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Jag har en stark inre drivkraft att skapa riktigt goda förutsättningar för en bra skola där både elever och personal lär tillsammans. Som lärare har du en stark påverkan på dina elevers lärande. Som rektor är det främst tillsammans med lärarna som man har stora möjligheter att samarbeta kring att utveckla undervisningen. Jag tycker om att organisera för lärandeprocesser och hävda vårt bildningsuppdrag. Samtidigt motiveras jag av att ta ett helhetsansvar för elevernas och skolans resultat och vår gemensamma arbetsmiljö. 

Det bästa med rektorsuppdraget är att det är mångsidigt och att jag får träffa intressanta människor i olika åldrar. Av dem lär jag mig nya saker varje dag.”

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Mitt arbete innehåller många olika sorters uppgifter men alltid med samma kärna, att organisera och stödja processer för elevernas och lärarnas lärande. Det behövs mycket samarbete, god kommunikation och mod för att utöva ett tillitsfullt och effektivt ledarskap. Det bästa med rektorsuppdraget är att det är mångsidigt och att jag får träffa intressanta människor i olika åldrar. Av dem lär jag mig nya saker varje dag.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

För eleverna är den viktigaste faktorn skickliga lärare, en trygg skolmiljö samt ett eget växande ansvarstagande. Det utgör grunden för goda studieresultat. Skolan måste också ha en tydlig riktning och styrning, där eleverna alltid är i centrum för vårt arbete. Alla som arbetar i skolan ska vara angelägna om att vårt gemensamma förbättringsarbete når fram till eleverna och deras lärande och välbefinnande över tid.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Noblaskolan?

När eleverna har studerat färdigt hos oss på Noblaskolan vill jag att de ska ha utvecklat sina kunskaper och förmågor i olika ämnen, men också att de har blivit demokratiskt medvetna och trygga i sig själv. De ska vara redo att möta framtidens utmaningar och krav med en stark tro på sig själv och tillit till sina medmänniskor.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

När man väljer skola till sitt barn ska man försöka se till helheten och att viktiga faktorer, som trygghet, engagemang och nära relationer, får ett lika stort fokus som studieresultaten. Det ska även finnas ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt som möjliggör framgång i elevernas skolgång.