×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Noblaskolan Lännersta

Med utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter skapar vi tillsammans ett fritids där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Arbetssättet på fritids

Vi utvecklar elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer. På fritids strävar vi även efter att utmana eleverna till att nå nya mål och och göra nya upptäckter.

Vad gör vi på fritids?

Vi tar tillvara på det informella lärandet såväl som det formella genom olika aktiviteter och projekt. Varje dag erbjuds eleverna utelek med rörelse, skapande, spel och bygg i olika former. Vi följer elevernas intressen och utmanar och skapar projekt därefter. I vårt fritids delas eleverna upp efter åldersgrupperna F-1, 2–3 och 4–5. För de två yngre grupperna erbjuder vi planerade aktiviteter, såsom mediaverkstad, ateljé, schackklubb, rörelserum, dans, utflykter eller högläsning i vårt fina skolbibliotek.

Elevinflytande sker dagligen i våra fritidssamlingar men även på klassråd och elevråd. För eleverna i årskurs 4–5 erbjuds Fritidsklubben, där eleverna får delta i planerade aktiviteter, som exempelvis olika turneringar i biljard, kort, boule, fotbollspel/bordshockey, FIFA med mera. Här är elevinflytandet en naturlig del av verksamheten och aktiviteterna är till stor del på elevernas initiativ.

Två elever i naturen.

Har du frågor om fritids?

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor om fritids på Noblaskolan Lännersta.