×
 

Förskolan på Noblaskolan Lännersta i Nacka

På Noblaskolan Lännersta förskola jobbar vi med barnen i fokus för att skapa en trygg miljö där de finner glädje och ro. Att se barnen växa, utvecklas och ge dem de bästa förutsättningarna för framtiden är vår ambition. Varmt välkommen till vår förskola i Nacka!

Om vår förskola

Noblaskolan Lännersta i Nacka är en skola med integrerad förskola – något vi ser som en stor vinning. Det innebär nämligen att vi kan lära och utvecklas tillsammans. Förskola och grundskola delar främst lokaler, men också ledningsgrupp för att skapa samstämmighet i våra verksamheter. Vi vill att lärandet ska löpa sömlöst från 1-åringarna till 11-åringarna. Vi delar även vissa traditioner och uppmuntrar utbytet av kunskaper när till exempel eleverna kommer och läser böcker för våra barn eller hjälper dem att klä på sig i hallen.

Två elever på skolgården

Vi leker och lär både inne och ute

Våra miljöer inomhus stimulerar barnen till lek, pyssel, fantasi och skapande. Avdelningarna är indelade i vrår/rum med tydliga teman – till exempel rörelserum, byggrum, ateljé eller bibliotek. En stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus. Vår gård är stor och har en varierad terräng med gungor, cykelbana, sandlådor, bergsknallar, nedfällda stammar och bäckar. Vi tar också del av närområdet i Nacka genom promenader och utflykter. Vi välkomnar nya barn i maj varje år och i samband med det bygger vi en bro till förskoleklassen genom avdelningen Sommarklubben, dit våra äldsta barn hör till under sommarveckorna.

Vi följer förskolans läroplan

I förskolans läroplan framhålls demokratiska värden. Förskolan lägger grunden för det samhälle vi vill ha, med nyfikna, ansvarstagande och empatiska medborgare. Det börjar hos oss med tydliga rutiner som skapar trygghet och arbetsro, där barnen får inflytande i den utsträckning de vill, förmår och gagnas av. Det kan handla om att de själva får lägga upp så mycket mat på sin tallrik som de tror att de kommer äta upp, eller att de får möjlighet att rösta på vilken sång vi ska sjunga. Läroplanen betonar även vikten av ett grundläggande arbete med värdegrunden. Det handlar om hur vi bemöter varandras behov, olikheter och åsikter. I mötet med varandra och vår miljö får vi tillfälle att pröva och ompröva vårt förhållningssätt. För barnen kan det konkret betyda – hur får jag använda saxarna? eller vad ska jag göra om jag råkar putta till någon? I samtal med barnen kommer vi tillsammans fram till en metod och ser om den kan fungera.

Inskolning på förskolan

Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som förälder följer vår verksamhet i cirka tre dagar. Tanken är att ditt barn blir så pass tryggt med våra rutiner, vår miljö och med oss, att du kan prova att lämna efter dessa dagar. Alla barn är dock olika och vi skräddarsyr inskolningens upplägg efter just ditt barn.

Bra saker att tänka på inför inskolning

  • Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.
  • Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.
  • Märk barnets tillhörigheter med namn.
  • Meddela eventuella allergier eller specialkost.
  • Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.
Två elever i naturen