×
 

Hoppa till innehållet

Noblautmaningen – för akademiskt självförtroende

För att lärandet ska vara både utmanande och verklighetsförankrat har vi tagit fram Noblautmaningen, som ska hjälpa till att stärka elevernas akademiska självförtroende.Noblautmaningen innebär att vi regelbundet låter våra barn och elever fokusera på problemlösning och retorik i undervisningen. Vi arbetar med Noblautmaningen i alla årskurser för att hålla en röd tråd genom utbildningen.

Retorik

För många barn och elever kan det kännas svårt att tala inför en grupp. Därför ser vi till att eleverna tränas i retorik för att stärka sitt självförtroende och sin förmåga att både tala och lyssna.

I de lägre åldrarna kan barnen och eleverna till exempel få berätta om något de gjort, presentera dagens lunch eller visa upp och berätta om något de tycker om.

I de högre åldrarna kan det istället handla om att hålla ett tal eller debattera olika ämnen.

Elever på Noblaskolan sitter runt ett bord och diskuterar.

Problemlösning

Problemlösning är en viktig förmåga som vi vill främja hos våra barn och elever.

I förskolan kan en utmaning i problemlösning vara allt från att själv ta på sig ytterkläderna till att konstruera och bygga med hjälp av olika material och verktyg.

I de lägre årskurserna i skolan presenteras ett problem som eleverna ska läsa och förstå, välja räknesätt och räkna ut vad svaret blir. I de högre årskurserna handlar det även om att eleverna ska planera och välja strategi för att lösa problemet samt utvärdera sin lösning och strategi.

Elever står framme vid tavlan i ett klassrum och löser ett matteproblem.
  1. Tecknad mun.

    Genom att öva på retorik blir barnen och eleverna mer självsäkra och får en ökad förmåga att både tala och lyssna. Vi tränar på att lyssna aktivt, samtala och presentera.

  2. Tecknad siluett med kugghjul och frågetecken ovanför huvudet.

    När vi tränar på problemlösning övar vi på att förstå problemet, planera hur det ska lösas, lösa problemet med vald strategi, presentera lösningen och utvärdera den.

  3. Tecknad stjärna.

    Retorik och problemlösning är två viktiga förmågor som vi vill hjälpa våra elever att öva på. Det är två färdigheter som kommer hjälpa barnen i skolan och genom hela i livet.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi arbetar på Noblaskolan Lännersta.