×
 

Hoppa till innehållet

Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi tagit fram Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring bland annat förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som är viktigt för en bra skolmiljö.

Höga ambitioner & höga förväntningar

För att hålla hög kvalitet och trivsel har vi höga förväntningar på såväl våra medarbetare som våra elever och vårdnadshavare. På Noblaskolan förväntar vi oss att eleverna visar respekt för varandra och sin lärmiljö och att all personal är engagerade och visar ett tydligt ledarskap.

Lärare på Noblaskolan står och pratar med elever som sitter runt ett bord.

Strukturerad undervisning

För oss är all undervisningstid viktig. Genom strukturerad undervisning ser vi till att alla elever stöttas och utmanas för att utvecklas och stärka sitt akademiska självförtroende. Hos oss på Noblaskolan har varje lektion en tydlig inledning och ett tydligt avslut.

Lärare står framme vid tavlan och förklarar en matteuppgift framför klassen.

Goda relationer, trygghet & trivsel

På Noblaskolan bidrar all personal gemensamt till att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för alla barn och elever. Varje barn och elev har även en mentor som stöttar kring såväl utbildning som det sociala samspelet.

Två barn i förskoleklass på Noblaskolan får hjälp av en lärare.

Pedagogiskt råd

För oss är det viktigt att göra elevernas röster hörda och främja elevinflytandet. I vårt Pedagogiska råd lyfts elevernas bild kring deras utbildning fram i syfte att tillsammans utveckla undervisningen och hålla hög kvalitet.

Mellanstadieelever på Noblaskolan sitter i klassrummet under en lektion.

Studiestöd för att stötta och utmana

För att både stötta och utmana erbjuder vi extra schemalagd undervisningstid för alla elever. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill höja sina kunskapsmål eller få hjälp med läxorna.

Fyra elever sitter i sitt klassrum med sina skoldatorer och studerar

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om hur vi arbetar på Noblaskolan Lännersta.