×
 

Besök oss på Noblaskolan Lännersta

Varmt välkommen på öppet hus!

På den här sidan publicerar vi våra tider för öppet hus. Vill du få information om kommande öppna hus och annat som händer hos oss? Gör en intresseanmälan i formuläret!

Vill du redan nu ta del av hur vi har det på skolan kan du se två korta filmer om oss nedan och gå en digital rundtur i våra lokaler.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Våra öppna hus

Välkommen på öppet hus! Se våra lokaler, träffa pedagogerna och få svar på dina frågor.

HÅLL DIG UPPDATERAD

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret, så håller vi dig uppdaterad om öppet hus-tillfällen och annat som händer hos oss på Noblaskolan.

Välj studiestart
Jag är intresserad av

Hantering av personuppgifter

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Före du blir elev hos oss

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Noblaskolan är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Barnen i fokus på förskolan

På Noblaskolan Lännerstas förskola jobbar vi med barnet i fokus för att skapa en trygg miljö där de finner glädje och ro. Att se barnen växa, utvecklas och ge dem de bästa förutsättningarna för framtiden är vår ambition. Varmt välkommen till vår förskola!

Så jobbar vi på grundskolan

Vi ser det som en ynnest att få följa våra elever från förskola till årskurs 5 och har som vision att alla ska mötas med respekt, utvecklas som personer och nå sitt fulla värde i både självkänsla och resultat.

Ta en rundtur i våra lokaler

Du har redan nu möjlighet att se våra lokaler och hur vi har det på skolan. Ta gärna en tur!