Hej rektor Petra!

Vi säger hej till Petra Schotes som är rektor på Noblaskolan Lännersta. “Jag har jobbat som rektor sedan 2015 och varit rektor på Noblaskolan Lännersta sedan 2019. Innan det var jag lärare i ekonomi och juridik på gymnasiet.”

Bild på Noblaskolan Lännerstas rektor Petra Schotes

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är att vara spindeln i nätet mellan barn, vårdnadshavare och personal.

Vad är det bästa med Noblaskolan?

Att vi förbereder våra barn och elever redan i tidig ålder för att nå höga resultat.

Vad är viktigt för att barnen och eleverna ska få en bra skolgång?

Att varje barn och elev möts på den nivå de befinner sig på och att utvecklas utifrån det.

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på just Noblaskolan?

Att tidigt tro på sig själva och att bli utmanade. 

Vad är du extra stolt över på din skola?

Jag är stolt över vår grymma personal, våra utsökta måltider och gemenskapen.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Att välja en trygg och bra skola där kompisar även bor nära för att främja det sociala, både i skolan och på fritiden.