Idag firas FN-dagen! 

Den 24 oktober 1945 trädde FN-stadgan i kraft och Förenta Nationerna bildades.

När FN bildades fanns det 51 medlemsländer som idag har blivit till hela 193 stycken. Det innebär att nästan alla av världens självständiga nationer numer är medlemmar. 

FN finns till för att främja internationellt samarbete och arbeta för utveckling, mänskliga rättigheter och världsfred. Det är helt klart värt att fira och firats har det gjorts varje år sedan 1948. I Costa Rica är dagen en nationell helgdag och i Sverige har vi en speciell bakelse dagen till ära!

Tre elever på Noblaskolan