×
 

Hoppa till innehållet

Om antagningen till Noblaskolan Lännersta

Vi är väldigt glada över att du är intresserad av Noblaskolan Lännersta! Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna.

Ställ ditt barn i kö till Noblaskolan Lännersta

En fristående förskoleklass eller grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i förskoleklass och grundskola (10 kap. 35 § SkolL). För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhantering och antagning till våra skolor.

Du ställer ditt barn i kö till förskolan via Nacka kommun. För att ansöka till vår grundskola fyller du i vårt ansökningsformulär och skickar in till oss. Går ditt barn redan på förskolan hos oss så har ditt barn förtur till vår förskoleklass, men man måste ändå alltid göra ett skolval i Nacka 24 (öppnas i nytt fönster).

När du ställer ditt barn i kö och inte får plats till önskad årskurs flyttas köplatsen årligen upp till aktuell årskurs, tills du själv väljer att kliva ur kön. Vid platserbjudande får du alternativen tacka ja, tacka nej samt läsårsuppflyttning. Väljer du alternativet läsårsuppflyttning flyttas din köplats till kommande läsår och årskurs med bibehållet ködatum.

Du kan ställa dig i kö när som helst under året. Du hittar även våra antagningsrutiner i form av frågor och svar längre ner på sidan.

Två elever på Noblaskolan i ett klassrum, den ena får hjälp av läraren.

Urvalsgrunder till förskoleklass

Om det finns fler sökande elever än platser gör Noblaskolan Lännersta ett urval (8 kap. 19 §, 9 kap. 18 § samt 10 kap. 36 § SkolL) utifrån följande urvalsgrunder och ordning:

Följande urvalsgrunder och ordning tillämpas vid ansökan till förskoleklass:

1. Organisatoriskt samband
Barn från Noblaskolan Lännerstas förskola, som är en integrerad förskola, erbjuds förtur. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

2. Syskonförtur
Noblaskolan Lännersta tillämpar syskonförtur. För syskonförtur gäller att syskonen är folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”. Förtur till förskoleklass får elev under förutsättning att elevens syskon går vid den sökta skolan det kommande läsåret. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

3. Anmälningsdatum (ködatum)
Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö löpande under året. Noblaskolan Lännersta tillämpar anmälningsdatum och tid som köplats. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

Två barn i förskoleklass på Noblaskolan får hjälp av en lärare.

Urvalsgrunder till årskurs 1-6

Vid antagning till årskurs 1 genomförs en ny urvalsprocess. Följande urvalsregler och ordning tillämpas vid antagning till grundskolan årskurs 1-6:

1. Elever i förskoleklass
Inskrivna elever i Noblaskolan Lännerstas förskoleklass har förtur till årskurs 1. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

2. Syskonförtur
Noblaskolan Lännersta tillämpar syskonförtur. För syskonförtur gäller att syskonen är folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade ”bonussyskon”. Förtur till årskurs 1–6 får elev under förutsättning att elevens syskon går vid den sökta skolan det kommande läsåret. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

3. Anmälningsdatum (ködatum)
Vårdnadshavare kan ställa sitt barn i kö löpande under året. Noblaskolan Lännersta tillämpar anmälningsdatum och tid som köplats. Vårdnadshavare som tackar nej förlorar sin plats i kön.

Lärare på Noblaskolan står och pratar med elever som sitter runt ett bord.

Särskild kvot för nyanlända

Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö . Vår huvudman har beslutat att Noblaskolan Lännersta ska avsätta upp till 13 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2023, vilket betyder att de som redan fått besked om plats inför höstterminen 2023 inte omfattas av beslutet och är garanterade sin plats. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2023/24.

Ansökan – steg för steg

 1. 1

  Läs på om skolan

  Innan du söker till skolan kan det vara en bra idé att läsa lite mer om oss och hur vi jobbar på Noblaskolan Lännersta. Det kan du göra här!

 2. 2

  Besök oss

  Besök oss på öppet hus eller gå på någon av våra visningar för att få en uppfattning om hur förskolan eller skolan fungerar.

 3. 3

  Ställ dig i kö

  När du känner dig redo kan du ansöka till vår skola genom att klicka här.

 4. 4

  Antagningsbesked

  Inför skolvalsperioden kontaktar vi er via e-post enligt turordning i vår kö för erbjudande om plats. När vårdnadshavare tackat ja görs ansökan i skolvalet till vår skola via din personliga sida i Nacka kommuns e-tjänst Nacka24.

Vanliga frågor om antagningen

Vi följer riktlinjer för vår elevrekrytering och köhantering. Detta gäller för samtliga Noblaskolor.

 • Förskola: På Nacka kommuns hemsida kan du läsa mer om hur kösystemet till förskolan fungerar i kommunen.

  Grundskola: Vi tillämpar kö enligt ansökningsdatum, syskon till elever på skolan samt barn i förskolans verksamhet har förtur.

 • Vi har såväl förskola som grundskola, från förskoleklass till årskurs 5.

 • Ja, du kan ansöka till oss när som helst under året då vi tar emot elever löpande under hela året i mån av plats.

 • Ja. Vi följer Skolverkets läroplan Lgr22.

 • Vad kul att du är intresserad av att jobba hos oss på Noblaskolan! Vi lägger upp alla våra lediga jobb och tjänster här.

 • Fritidsplats avslutas den 30 juni det år ditt barn fyller 10 år. Vill ni avsluta platsen tidigare görs uppsägning via din sida på Nacka.24. Plats på fritidsklubben avslutas via mail till lannersta@noblaskolan.se. Uppsägningstiden är en månad.

   

 • Barn som finns i vår verksamhet på förskolan har förtur till skolan. Ditt barn behöver även finnas i vår kö till skolan för att få ett erbjudande om plats.

   

 • Du legitimerar dig med Bank ID för att logga in på Schoolsoft. Kontakta vår administratör om du har frågor. Du hittar kontaktuppgifter i menyn under Kontakt.

 • På Noblaskolan Lännersta tror vi på att utmana, stötta och ställa krav på våra elever för att på bästa sätt bygga deras akademiska självförtroende. Vi vet att våra elever har allt inom sig som krävs för att lyckas och att det är vår uppgift att locka fram det. Vår vision är därför att alla elever ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

 • Läs mer om inskolningen här.

 • Ja maten lagas på skolan av kockar, läs mer om vår fina skolmat här.

 • 70 barn i förskolan och 300 elever i grundskolan.

 • Förskola–årskurs 5.

 • ”Ett lärande i världsklass”
  Ansvar, fokus och samarbete är viktiga ledord i vår dagliga verksamhet och vår ämnesbehörighet bland lärare på skolan är hög.

 • Kontakta rektorn på skolan. Du kommer i kontakt med vår rektor på 0761-05 13 93 eller mattias.karlsson2@​noblaskolan.se.

 • Skola och fritids Förskoleklass–år 1
  08-556 146 35

  Skola och fritids år 2–3
  08-556 146 34

  Skola och klubben år4–5
  08-556 146 81

 • Rektor är Mattias Karlsson.

  Telefonnummer: 0761-05 13 93
  Mailadress: mattias.karlsson2@​noblaskolan.se

   

 • Adress:
  Lännerstavägen 1,
  132 45 Saltsjö-Boo.

 • Här hittar du kontaktuppgifter till vår skolsköterska.

   

 • Här kan du hitta en lista över skolans personal.

 • Se aktuella tider för öppet hus i menyn under Besök oss.

 • Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med administratören om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter under Kontakt-sidan.

 • Det kan variera men vanligast är att barn går i förskolan från 1 års ålder tills de är 5 år.

 • Ledighetsansökan hittar du i SchoolSoft.

 • Det är viktigt för oss att det går bra för ditt barn – därför har vi givetvis kurator, skolsköterska och speciallärare. Läs mer under elevhälsa i menyn.

 • Kontakta administratören på skolan. Du hittar kontaktuppgifter i menyn under Kontakt.

 • Du hittar schemat i Schoolsoft.

 • Kontakta administratören på skolan. Du hittar kontaktuppgifter i menyn under Kontakt.

 • Sjukanmälan görs på Schoolsoft varje dag under sjukdomstiden.

 • Matsedeln hittar du i Schoolsoft.

 • Ja, Noblaskolan har en förskoleklass. 

 • Vi är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia har över 17 000 medarbetare och drygt 650 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge och Tyskland.

  Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • En elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Om en elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Om en elev är adopterad och har annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

 • Noblaskolans grundskola är kostnadsfri. För förskola betalas en avgift som är enligt kommunens bestämmelser, läs mer på kommunens hemsida.

 • Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information. Du hittar kontaktuppgifter i menyn under Kontakt.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön.

 • Noblaskolan tillämpar urval baserat på organisatoriskt samband, ködagar, kvot för nyanlända och syskonförtur.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Blir ni erbjuden en plats kommer ni att bli kontaktade och måste tacka ja inom en viss tid.

 • Noblaskolan går efter en rak tidskö. Vi räknar efter ansökningsdatum där den elev som står i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först.

 • Barn som har syskon som går på skolan under ansökningen har förtur och kan börja på skolan i mån av plats. Detta gäller om ansökan är till förskoleklassen eller grundskolan.

 • Vi har satt en kvot på att 5% av intaget till vår skola omfattar elever som bott i Sverige mindre än två år innan läsårets start.

Vi följer riktlinjer för vår elevrekrytering och köhantering. Detta gäller för samtliga Noblaskolor.

HÅLL DIG UPPDATERAD

Gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret, så håller vi dig uppdaterad om öppet hus-tillfällen och annat som händer hos oss på Noblaskolan.

Välj studiestart
Jag är intresserad av

Hantering av personuppgifter

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Före du blir elev hos oss

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Noblaskolan är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).