×

 

Noblaskolan Järla Sjös grundskola

Vi erbjuder förskoleklass och årskurser 1–9.

Noblaskolan Järla Sjö är den trygga skolan där det är av stor vikt att våra elever både visar och möts av respekt och omtanke. Här utvecklar våra elever sin sociala kompetens i det dagliga arbetet. Vår undervisning är utformad för att våra elever ska känna arbetsglädje och lust att lära. När våra elever lämnar Noblaskolan Järla Sjö kan du som förälder känna dig trygg med att ditt barn har med sig relevanta kunskaper för livet.

Så jobbar vi på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet

Vår pedagogik är utformad för att eleverna på låg-, mellan- och högstadiet ska känna arbetsglädje och lust att lära. Vi är därför måna om att alltid erbjuda undervisning som håller hög kvalitet. För att lärandet ska vara både utmanande och verklighetsförankrat fokuserar vi en stor del av undervisningen på problemlösning. Det bygger våra elevers akademiska självförtroende redan från start. När eleverna slutligen lämnar Noblaskolan Järla sjö gör de det med relevanta kunskaper för livet.

Vår undervisning och läroplan

Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. Vi utgår från Skolverkets läroplan Lgr11, framtagen för grundskolor. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Järla Sjö gör de det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.