×

 

Fritidsverksamheten på Noblaskolan Järla Sjö

Fritidstiden ska stimulera elevernas utveckling, erbjuda dem en meningsfull fritid och skapa social gemenskap.

På Noblaskolan Järla Sjö erbjuder vi fritidsverksamhet för elever i förskoleklass upp till årskurs 3. För de elever som går i årskurs 4–6 erbjuder vi fritidsklubb. Vår fritidsverksamhet har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Så jobbar vi på fritids

Vi strävar alltid efter att ge varje barn och elev en värdefull och givande eftermiddag där vår verksamhet byggs utifrån deras idéer. Stor vikt läggs på att utveckla självkänsla, sociala kompetenser, ansvar och respekt.

Vårt fritids tar vid där skolan slutar och alla elever har möjlighet att påverka och välja de aktiviteter de vill under dagen. De som går på fritidsklubben har ett större eget ansvar och utrymme för egen kreativitet och fria aktiviteter.

Ansök om fritidsplats

Om du vill ansöka till vårt fritids gör du det via Nacka kommun. Här anmäler du också om du vill avsluta ditt barns fritidsplats. För fritidsklubben tecknas ett avtal per termin och det administreras av skolan.

Kontaktuppgifter till fritids

Fritidsverksamheten/Fritidsklubben: 0703-99 93 38