×

 

Förskolan på Noblaskolan Järla Sjö

På vår förskola engagerar vi oss i barnens utveckling och uppmuntrar nyfikenhet. Vi vill skapa en trygg miljö för dem att vistas i och skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande.

Om vår förskola

Våra lokaler är nyrenoverade ljusa och rymliga. Vi har tillgång till fyra gårdar och nära till skogen – något vi på förskolan ser till att utnyttja mycket. Förskolan består av grupperna Cylindern och Kuben. På Kuben har vi två basgrupper med 3–5-åringar. På Cylindern delas våra 1–3-åringar in i tre olika basgrupperna.

Förskolans läroplan

På Noblaskolans förskola arbetar vi utifrån förskolans läroplan och vi bygger vår verksamhet utifrån barnens behov och intressen. Det ska vara lustfyllt att lära nya saker. Varje termin blir vårdnadshavare inbjuda till ett samtal tillsammans med barnet. Genom samtalet får ni ta del av ert barns lärande.

Barnens utveckling

Här får barnen arbeta med sin självständighet och lära sig att de duger precis som de är. På vår förskola får barnen lära sig att vara en bra kompis och att respektera varandra och varandras önskningar. De lär sig även att säga nej och att dela med sig. Allt för att det sociala livet ska bli så bra som möjligt.

Aktiviteter på förskolan

I förskolan har vi inte några schemalagda lektioner, utan all inlärning vävs in i det dagliga arbetet med lek och rutinaktiviteter. Vi arbetar med olika projekt och teman för att ge barnen fördjupad nyfikenhet och kunskap inom olika områden. Vi har en ”läsa-garanti”, vilket betyder att alla barn ska bli lästa för varje dag. Denna läsning är kopplad till likabehandlingsplanens diskrimineringsgrunder och varje stund avslutas med en gemensam reflektion.

Inskolning på förskolan

På vår förskola har vi föräldraaktiv inskolning, där du som vårdnadshavare har en viktig roll i inskolningsprocessen. Du är med ditt barn i alla aktiviteter under dagen. Vi guidar dig så du vet vad som kommer hända. Om du känner dig trygg blir ditt barn också det. När du känner dig klar att lämna och pedagogerna är klara att ta emot avslutas inskolningsprocessen. Självklart är det viktigt att du fortfarande finns tillgänglig om det skulle behövas. Inskolningen är en speciell tid där du och ditt barn får lära känna förskolan tillsammans och vi på förskolan ser fram emot att få lära känna er.

Bra saker att tänka på inför inskolning

• Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.

• Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.

• Märk barnets tillhörigheter med namn.

• Meddela eventuella allergier eller specialkost.

• Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.