×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Noblaskolan Hemdal

Fritids ska stimulera elevernas utveckling, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja social gemenskap. Vi på Noblaskolan Hemdal är stolta över vårt fritids där eleverna fortsätter utmanas och utvecklas efter skoldagen.

Vårt fritids har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritids för glädje och utveckling

På Noblaskolan Hemdal följer fritids Skolverkets läroplan och är en del av skolan. Vi tror att den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritids. Vi arbetar utifrån verksamhetsplanen för fritidshemmet och erbjuder eleverna en varierande vardag med olika aktiviteter varje dag. Eleverna får exempelvis möjlighet att vara utomhus på skolgården och i skogen, vara kreativa i bildsalen, och leka idrottslekar i gymnastiksalen.

Fritids öppettider

Vårt fritids har öppet 06:30-17:30.

Två elever i naturen.

Har du frågor om fritids?

Kontakta gärna oss om du har några frågor om fritids på Noblaskolan Hemdal.