×
 

Fritidshemsverksamheten på Noblaskolan Hemdal

Fritids ska stimulera elevernas utveckling, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja social gemenskap. Vi på Noblaskolan Hemdal är stolta över vår fritidsverksamhet där eleverna fortsätter utmanas och utvecklas efter skoldagen.

Vår fritidsverksamhet har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Elever på Noblaskolan spelar brädspel

Fritids för glädje och utveckling

På Noblaskolan Hemdal följer fritidshemmet Skolverkets läroplan och är en del av skolan. Vi tror att den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritids. Vi arbetar utifrån verksamhetsplanen för fritidshemmet och erbjuder eleverna en varierande vardag med olika aktiviteter varje dag. Eleverna får exempelvis möjlighet att vara utomhus på skolgården och i skogen, vara kreativa i bildsalen, och leka idrottslekar i gymnastiksalen.

Fritids öppettider

Vårt fritids har öppet 06:30-17:30.

Kontaktuppgifter