Schack i skolan – både kul och nyttigt 

Schack är inte bara ett spel. Det är också ett fantastiskt verktyg för att träna på strategi, matematik och för den sociala utvecklingen. Just nu är flera av våra skolor inom Noblaskolan mitt uppe i distriktstävlingar i tävlingen Schackfyran. Vi har träffat Andreas Backman, som arbetar på Noblaskolan Hagaberg i Västerås, och pratat om varför schack är så nyttigt för eleverna och hur de tränar på att spela schack.

“En rolig och nyttig form av hjärngympa”

Andreas Backman arbetar som fritidspedagog och är en del av resursteamet på Noblaskolan Hagaberg i Västerås. Han är också ansvarig för schack på skolan, något som han har sysslat med i många år.

Fritidspedagogen Andreas på Noblaskolan sitter i skolans fritids.

Andreas Backman, Noblaskolan Hagaberg

- Det finns tydliga indikatorer i forskning på att schack är bra. Det ger kognitiva effekter, som till exempel minnesträning och man får lättare att lösa problem, berättar Andreas.

Att använda schack som ett pedagogiskt verktyg har visat sig förstärka förmågor som till exempel logiskt tänkande, koncentrationsförmåga och mönsterseende.

- Och dessutom så finns det forskning som tyder på att det är bra för den sociala utvecklingen. Och det i kombination med att det är ett väldigt kul och komplext spel, helt olikt något annat spel, tycker jag gör att det är bra att få in i undervisningen på olika sätt, säger Andreas.

Schack inom matematikundervisningen

Inom matematiken kan man enkelt använda schack som ett verktyg i undervisningen och för oss på Noblaskolan kan schack även förekomma inom Noblautmaningen.

- Redan i förskoleklass så går det att koppla schack till läroplanen, till exempel att man lär sig att se mönster, säger Andreas och fortsätter, schack kan även vara väldigt användbart att använda sig av om en elev har kört fast i matte eller tycker matte är jättetråkigt. Man kan ju använda både addition, subtraktion, multiplikation, jobba med mönster, beräkningar, koordinatsystem. Allt är egentligen matte.

Elever på Noblaskolan sitter vid ett bord och spelar två olika schackmatcher.

Eleverna får spela schack som en del i undervisningen, till exempel inom matematik eller Noblautmaningen. De kan också spela schack på fritids.

Schack, Chock eller Bonderace?

Det finns flera olika sätt att spela schack på. Eleverna spelar både på stora schackmattor på golvet, traditionella schackbräden men även digitalt. De digitala verktygen brukar vara bra att använda sig av i början.

- I schackprogram finns det ofta pedagogiska knep att använda sig av, till exempel pilar som visar hur pjäserna går. Och där kan man ju även möta varandra, inte bara datorn, förklarar Andreas.

Andreas berättar också om att de brukar spela både Bonderace, även kallat Först över, och Chock utöver att spela vanliga schackmatcher, vilket eleverna tycker är väldigt roligt.

- I bonderace har man bara sina 8 bönder och kungen och den som kommer först över med en bonde till andra sidan vinner. Det brukar vara ett väldigt lätt sätt att komma igång och få lite matchlik känsla samtidigt som man lär sig reglerna och det är ett väldigt kul spel. När man har lärt sig det, då kan man gå över på de andra pjäserna, förklarar Andreas. 

- Chock är en form av lagspel i schack där man vanligtvis spelar två mot två. De pjäserna du själv tar får din kompis som sitter bredvid sätta in i sin match. Många som inte brukar dras till vanlig schack tycker att det här är jättekul. Det blir ännu mer socialt än vanligt schack och det är väldigt populärt, säger Andreas.

Flera klasser från Noblaskolan deltar i Schackfyran

Schackfyran är världens största schacktävling och har funnits sedan 1978. Varje år deltar fjärdeklassare från hela Sverige i tävlingen. Schackfyrans kärna är att alla är lika viktiga – det är viktigare att så många som möjligt från varje klass deltar än att några är riktigt bra på schack.

- Det som är kul med Schackfyran är att det verkligen är en klasstävling. Ju större del av klassen som deltar desto större chans har man. Det är inte bara spelstyrka som avgör utan alla känner sig viktiga. Och att ha någonting att se fram emot gemensamt i klasserna är hela grejen nästan, säger Andreas.

Schackfyran är uppdelad i tre delar. Först sker tävlingar för att ta fram de bästa lagen från varje stad. De vinnande lagen möts sedan i distriktsfinaler. Tävlingarna är nu igång i de flesta städer och flera fjärdeklasser från Noblaskolorna deltar i år. Andreas berättar att eleverna brukar vara lite nervösa inför tävlingen. 

- Men nervositeten brukar släppa redan efter första matchen.

De bästa klasserna i distriktsfinalerna går sedan vidare till riksfinalen som spelas senare i vår.

Fyra elever på Noblaskolan spelar schack på en stor schackmatta på golvet.

Fyra av eleverna på Noblaskolan som deltar i Schackfyran tränar tillsammans.