Noblautmaningen

På Noblaskolan tycker vi att det är viktigt att utmana våra elever, med målet att bygga deras akademiska självförtroende. För att lärandet ska vara både utmanande och verklighetsförankrat har vi tagit fram Noblautmaningen.

Noblautmaningen innebär att vi regelbundet låter våra barn och elever fokusera på problemlösning och retorik i undervisningen.

Ikon Noblautmaningen Retorik

Retorik

För många barn och elever kan det kännas svårt att tala inför klassen. Därför vill vi se till att eleverna tränas i retorik för att stärka sitt självförtroende och sin förmåga att både tala och lyssna.

I förskolan kan barnen till exempel få berätta för klassen om något de gjort, presentera dagens mat eller ta med något att visa upp och berätta om. 

I de lägre årskurserna på grundskolan kan det handla om att barnen får berätta om något de gjort. I de äldre åldrarna kan det istället röra sig om att till exempel debattera olika ämnen.

Ikon Noblautmaningen Problemlösning

Problemlösning

Problemlösning är en viktig förmåga som vi vill främja hos våra barn och elever, och det gör vi bland annat genom Noblautmaningen.

På förskolan kan en utmaning vara allt från att själv klä på sig ytterkläderna till att konstruera och bygga saker med olika material och verktyg.

I de lägre årskurserna på grundskolan presenteras ett problem som eleverna ska läsa och förstå, välja räknesätt och räkna ut vad svaret blir. I de högre årskurserna handlar det även om att eleverna ska planera och välja strategi för att lösa problemet samt utvärdera sin lösning och strategi.