Noblautmaningen

Vi vill lägga den bästa tänkbara grunden för att stärka våra elevers akademiska självförtroende och ge dem förutsättningarna för akademisk utveckling.

Därför har vi tagit fram Noblautmaningen som innebär att vi varje vecka har tillfällen då vi fokuserar på problemlösning för att göra lärandet både utmanande och verklighetsförankrat. 

På Noblaskolan är det viktigt att utmanas och ha förväntningar på goda resultat. Ingen har fötts med akademiskt självförtroende men genom stöttning, motivering och inspiration tror vi att våra elever får de bästa förutsättningarna att lyckas i framtiden och nå sin fulla potential.