×
 

Fritids på Noblaskolan Hagaberg

Fritids ska stimulera elevernas utveckling, erbjuda dem en meningsfull fritid och främja social gemenskap.

Vårt fritids har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Två elever i naturen

Fritids för glädje och utveckling

På Noblaskolan Hagaberg följer fritids läroplanen och är en del av skolan. Vi tror att den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritids. På vårt fritids vill vi att eleverna får en meningsfull, stimulerande och utvecklande tid. Vi strävar alltid efter att ge eleverna en värdefull och givande miljö där vår verksamhet byggs utifrån barnens idéer, där stor vikt läggs på att utveckla självkänsla, sociala kompetenser, ansvar och respekt.

Fritids öppettider

Alla vardagar 06.30–17.30.