×
 

Förskolan på Noblaskolan Brevik

På vår förskola gör vi vårt yttersta för att skapa härliga upplevelser och lärsituationer både inne och ute. Här utgör förskolans läroplan, vårt tematiska arbete och barnens intressen grunden för all verksamhet.

Vår förskola

I förskolan organiserar vi oss i två samverkande avdelningar, Lilla förskolan och Stora förskolan. I vårt grundkoncept ingår att skolan ska vara stimulerande, utvecklande och trygg och Noblaskolan Brevik är en snäll skola för bildning och kunskap.

Allt vi gör inne gör vi också ute

Vi har fördelen av att vår förskola ligger naturnära och har en bra utemiljö, därför ser vi till att inkludera naturen till stor del i vår verksamhet. Även utomhus jobbar vi med ett lustfyllt lärande utifrån de olika områdena i läroplanen. Vår innemiljö är väl genomtänkt för att skapa glädjefulla utmaningar och lärsituationer. Vi observerar, diskuterar och analyserar för att utforma miljöer som ska inspirera till utforskning, lek och lärande. 

Trygghet och engagerad personal

För oss är det en självklarhet att alla barn skall vara trygga på förskolan. Trygghet bygger vi genom relationer, närvarande pedagoger och ett nära samarbete med hemmet. Vi gör vårt yttersta för att skapa upplevelser och lärsituationer både inne och ute där förskolans läroplan, vårt tematiska arbete och barnens intressen utgör grunden för all verksamhet. Våra kompetenta och professionella pedagoger arbetar för att barns intressen och behov skall tillgodoses. Vårt arbetssätt erbjuder barnen att själva vara delaktiga och göra aktiva val, vilket skapar utveckling och lärande.

Inskolning på förskolan

Vi tillämpar i normalfallet 5-dagarsinskolning vid start i en ny förskoleavdelning (1–2-åringar) och 3-dagarsinskolning när man erbjuds plats på en befintlig förskoleavdelning. Barn som börjar i förskoleklass och i skolan/fritids behöver i normalfallet någon enstaka inskolningsdag. Vi rekommenderar lite kortare dagar första veckan efter inskolningen.

På inskolningen får barnet lära känna sina pedagoger, nya kamrater och får i sin egen takt känna in förskolemiljön. Inskolningen kan vara en känslosam övergångstid för många barn, men även för föräldrar och vårdnadshavare. Vi vill därför att den ska gå smidigt och se till att ditt barn känner sig trygg hos oss, där du kan lita på att vi tar hand om ditt barn. Du som vårdnadshavare kan alltid ringa oss på förskolan och höra hur det går efteråt.

Schema

Vi har ett grundschema för inskolningen men anpassar den naturligtvis så att den ska fungera för varje enskilt barn. Vi är noga med korta och tydliga lämningar och hämtningar. Efter inskolningsperioden kan föräldern gå till arbetet, men vara kontaktbar och finnas tillgänglig.

Bra saker att tänka på inför inskolning

• Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.

• Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.

• Märk barnets tillhörigheter med namn.

• Meddela eventuella allergier eller specialkost.

• Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.