×
 

Om Noblaskolan Brevik

På Noblaskolan Brevik är vi övertygade om att elever som utmanas når längre.

Vår skola har integrerad förskola och skolgången från förskoleklass till årskurs 6, sammanlagt 350 barn och elever.

Hos oss stimuleras eleverna i en miljö som präglas av trygghet, struktur och studiero. Vi jobbar tillsammans för att alla elever, oavsett bakgrund, ska nå sin fulla potential. För oss är det viktigt att alla elever blir sedda och vi uppskattar olikheter. Vi tycker att undervisningen är viktig och att varje skoldag ska ha tydliga förväntningar.

En friskola i Tyresö

Vår skola ligger på Brevikshalvön i Tyresö. Skolan är vacker, funktionell och har de allra bästa förutsättningarna för att utveckla eleverna.

Att få verka i en sammanhållen verksamhet med förskola, skola och fritids ger unika möjligheter att kunna erbjuda en verksamhet utöver det vanliga. En sammanhållen förskola och skola möjliggör ett pedagogiskt arbetssätt med ökad måluppfyllelse.

På Noblaskolan Brevik har vi fyra fina innergårdar och en stor gemensam gård. Det finns staket runt hela skolans område och ett extra staket vid förskolans innergård. Vi har dessutom en mindre fotbollsplan på andra sidan vägen.

Fördelarna med Noblaskolan

Elever i ett klassrum på Noblaskolan

En skola med höga ambitioner

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas. Vår uppgift är att locka fram det. När vi utmanar, stöttar och ställer krav ser vi tydliga resultat och höga meritvärden.
Två elever på Noblaskolan som ritar

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.
Lärare hjälper en elev på Noblaskolan

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.
Tre elever på Noblaskolan

Vi utmanar och stöttar våra elever

På Noblaskolan Brevik jobbar vi med att utmana, stötta och ställa krav för att bygga akademiskt självförtroende. Vi vet att våra elever har allt inom sig som krävs för att lyckas och att det är vår uppgift att locka fram det.

Frågor om verksamheten

Om du undrar över något, titta under vanliga frågor. Självklart går det även bra att kontakta oss.

Sök till vår skola

Här hittar du information om hur du ställer ditt barn i kö hos oss, samt hur antagningsprocessen på Noblaskolan Brevik går till.