×

 

Fritidsverksamheten på Noblaskolan Boden

Förskoleklass, grundskola och fritidshem samverkar under hela dagen.

På Noblaskolan Boden arbetar vi med heldagslärande, vilket betyder att fritids ses som en förlängning av skolans aktiviteter. Fritidsverksamheten erbjuder heldagsomsorg med fritidsaktivitet både innan och efter skoldagen.

Vad gör vi på fritids?

Hos oss får eleverna välja olika aktiviteter där vi alltid försöker spendera så mycket tid som möjligt utomhus, för att ge ökad möjlighet till rörelse.

När vi är inne har vi olika aktiviteter som eleverna får välja mellan beroende på dag. Det kan exempelvis vara musik, organiserat pyssel, bild eller fri lek. Tillsammans med skolan jobbar vi mot att nå målen i läroplanen.