Hej rektor Lena!

Vi säger hej till Lena Lasu som är rektor på Noblaskolan Boden. Hon har varit rektor på skolan sedan 2017 och arbetade innan det som lärare och biträdande rektor. 

Bild på Noblaskolan Bodens rektor Lena Lasu

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att utveckla undervisningen tillsammans med personalen så att alla elever når så långt som möjligt. Även att varje dag få möta elever som trivs, har roligt och utvecklas. 

Vad är det bästa med Noblaskolan?

Vi har ständig utveckling för ökad kvalitet. Vi ger de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas genom engagerad personal. 

Vad är viktigt för att barnen och eleverna ska få en bra skolgång?

Trygghet, studiero och anpassad, kvalitativ undervisning. Goda relationer mellan elever och personal. 

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på just Noblaskolan?

De får utveckla viktiga kompetenser som bland annat retorik och problemlösning i en trygg miljö där varje elev är viktig. De får möjligheten att nå så långt som möjligt och nå sin fulla potential. Vi gör det genom att ställa krav, stötta och utmana. 

Vad är du extra stolt över på din skola?

Jag är stolt över engagemanget hos all personal för att eleverna ska få med sig så mycket kunskap som möjligt och trivas i skolan. 

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Kontakta skolor och var nyfiken. Fråga!