Noblakoden

Noblakoden är en gemensam förväntansbild kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.

På Noblaskolan har varje lektion samma struktur, oavsett lärare eller ämne, för att skapa trygghet hos eleverna samt lägga grunden för ett kvalitativt lärande. Läraren börjar med att förbereda lektionsstrukturen och skriver upp ämne, tid, mål samt lektionsinnehåll på tavlan. 

Eleverna möts alltid av ett vänligt välkomnande i dörren, på så sätt blir varje elev sedd redan vid lektionsstart. Under lektionen söker läraren aktivt upp elever för att kontrollera att de förstått uppgiften, målet och syftet. De elever som behöver utmaningar och/eller repetition erbjuds stöd.

Vi ställer krav, stöttar och utmanar, varje dag, varje lektion.

En lärarinna sitter vid två elevers bord för att hjälpa med undervisningen som följer Noblakodens struktur.