Säg hej till rektor Lena

Efter 22 år inom skolvärlden har Noblaskolans rektor Lena Lasu lång erfarenhet om vad som krävs för att skapa en bra studiegång. Här berättar Lena mer om Noblaskolan och avslöjar vad som gör henne mest stolt i rollen som rektor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med att jobba som rektor är att jag får arbeta med skolutveckling på en nivå som ligger nära både elever och lärare. På det sättet får jag även vara en del av skolan och träffa barn och ungdomar. Det är också ett otroligt kreativt och varierande arbete där varje dag ser annorlunda ut.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När jag ser utveckling som leder till god undervisning och när jag märker att elever trivs och lyckas hos oss.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Trygghet, struktur och hög kvalitet på undervisning är det viktigaste för en bra skolgång. Engagerade vårdnadshavare är också väldigt viktigt.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Våra pedagoger arbetar efter en tydlig lektionsstruktur. De har höga förväntningar på eleverna och hjälper dem att nå uppsatta mål ­– och ännu längre. Vi ser till att ständigt utveckla vår verksamhet.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9?

När eleverna slutar här vill jag att de har med sig goda kunskaper för vidare studier. Sedan vill jag att de ska vara trygga i sig själva och må bra.