×
 

Noblaskolan Billdals grundskola

Vi erbjuder förskoleklass och årskurs 1–5

Vårt övergripande mål är att alla elever på Noblaskolan Billdal ska känna trygghet och glädje att lära i en stimulerande och utvecklande miljö. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Billdal ska de göra det med ett akademiskt självförtroende och rätt förutsättningar att nå sin fulla potential.

Hög undervisningskvalitet

På vår skola är ett formativt förhållningssätt en självklarhet för oss. Det innebär att alla elever arbetar utifrån sina egna mål och förutsättningar och att all personal finns där för att stötta och leda eleverna framåt. Det är viktigt att vi har tydliga ramar, riktlinjer och mål för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem och hur de ska gå vidare i sin utveckling. Detta synliggörs i elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och i deras skriftliga omdömen. Läs mer om hur vi säkerställer hög kvalitet i skolan och undervisningen.

En lärare på Noblaskolan som sitter vid två elevers bord och hjälper till

Det sociala samspelet

På Noblaskolan Billdal arbetar vi aktivt för att skapa ett gott socialt klimat och en miljö där alla respekterar varandra. Våra elever är med och tar fram gemensamma regler som gäller både i klassrummet och på skolgården och det sociala samspelet är något vi arbetar med dagligen.

Stort elevinflytande och skolans välutvecklade elevhälsa

Eleverna har därmed stort inflytande i samlingar, klassråd, elevråd, lilla pedagogiska rådet, matråd och fritidsråd. Vi har ett faddersystem på skolan där vi i schemabrytande aktiviteter arbetar i faddergrupper. Vi har också rastaktiviteter varje dag som leds av fritidshemspersonal och hela tiden utvecklas utifrån forskning och beprövad erfarenhet. På skolan finns även en välfungerande elevhälsa med specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog. Du kan läsa mer om skolans elevhälsoteam här.

Vår undervisning och läroplan

Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. Vi utgår från Skolverkets läroplan Lgr11, framtagen för grundskolor. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Billdal gör de det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.