Säg hej till rektor Katja

“Att eleverna får möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential är det viktigaste”. Så svarar Katja Brandt Persson på frågan om vad som är viktigast för att skapa en bra skolgång. Katja har varit verksam inom skolvärlden i 24 år och i den här intervjun berättar hon om hur det är att vara rektor på Noblaskolan Billdal. 

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Jag känner mig som mest stolt över att vara rektor när jag ser att allt vi gör ger de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas. Jag blir varm i hjärtat när jag elever knäcker läskoden och med stolthet läser högt för den som frågar. Jag står också med ett leende och ser eleverna delta i våra strukturerade rastaktiviteter.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Att eleverna får möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential är det viktigaste. Sedan är det viktigt med tydliga strukturer och en varm atmosfär. Det ska kännas kul att gå till skolan.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 5 på Noblaskolan?

När eleverna lämnar Noblaskolan Billdal vill vi att de har skaffat sig goda läsvanor och strategier för studieteknik. Vi hoppas att de med sina kunskaper ska vara väl förberedda inför årskurs 6 och resten av skolgången.

Hur skulle du beskriva Noblaskolan Billdal?

Noblaskolan Billdal är lantligt belägen nära vackra grönområden och hav. Det är en skola där alla känner alla, liten som stor. Det skapar en trygg och harmonisk miljö för såväl barn, elever, föräldrar och personal. Samtliga lärare på skolan har lärarlegitimation. På Noblaskolan Billdal har vi elever från förskoleklass till årskurs 5. Vi har idag ca 145 elever i skolan. Vårt övergripande mål är att alla barn på Noblaskolan Billdal ska känna trygghet och glädje i en stimulerande och utvecklande miljö. Skola och hem ska ha en öppen och förtroendefull relation och dialog.

Hur arbetar pedagogerna på Noblaskolan?

Lärare, elevhälsan och övrig personal arbetar tillsammans för att ge alla elever de bästa förutsättningarna och en trygg och varm miljö där alla ska trivas. Lärarna arbetar kollegialt och har samma struktur i undervisningen och ett engagerat förhållningssätt till våra elever. Vi arbetar tillsammans för våra elevers bästa.