Två pedagoger på Noblaskolan Saltsjö-Boo nominerade till utmärkelsen Lära

Vi är oerhört stolta över våra två pedagoger på Noblaskolan Saltsjö-Boo som är nominerade till Nacka Kommuns utmärkelse Lära. Stort grattis till Dani del Gaiso och Wera Wenzeck-Örlü.

Årets lärspridare inom språk-, läs- och skrivutveckling

Wera Wenzeck-Örlü är nominerad till årets lärspridare inom språk-, läs- och skrivutveckling.

"Wera har en unik förmåga att engagera och entusiasmera eleverna till språkinlärning och språkutveckling. Genom att uppmärksamma och se varje elev skapar hon en trygg och stimulerande plats i klassrummet där alla vågar och vill komma till tals. Wera har skapat ett unikt språkcentrum som alla elever vill vara en del i. Ett bra exempel på hur motiverade elever kan blir när rätt förutsättningar ges och en inspirerande undervisning bedrivs!" står det i nomineringen som finns att läsa på Nacka Kommuns hemsida.

Årets lärspridare inom trygghet och studiero

Dani del Gaiso är nominerad till årets lärspridare inom trygghet och studiero.

"Med ett enormt engagemang, tryggt lärande, respekt för individen och varje persons individuella utmaningar, gör Dani skolan till en viktig och bra plats för alla. Utan att döma eller ställa krav finns han där varje morgon, redo att skapa trygghet och en hållbar skolgång. På helgerna finns han ute i området, som nattvandrare. Dani ser, respekterar och kämpar för dem som har det tuffast. En hjälte i vardagen, för allas våra ungar. Han ger barnen självförtroende och en självkänsla som kanske aldrig funnits där annars." lyderDanis nominering från Nacka Kommun.

Dani del Gaiso och Wera Wenzeck-Örlü på Noblaskolan Saltsjö-Boo.

Om Utmärkelsen Lära

Utmärkelsen Lära initierades av utbildningsnämnden i Nacka förra året och kan delas ut till pedagoger inom alla skolformer från förskola till vuxenutbildning och pedagogisk omsorg. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger.

Läs mer och se alla nomineringar på Nacka Kommuns hemsida.