Idag firas fritidshemmens dag

Fritidshemmets undervisningsform är en betydelsefull del av elevens skoldag och därför viktig för oss inom Noblaskolan att uppmärksamma.

Inom fritidshemmets undervisning ges eleverna möjlighet att möta kunskapsstoff på ett nytt vis och genom undersökande, entreprenöriella och grupporienterade metoder ges de förutsättningar till praktisk problemlösning och fördjupad kunskap och utveckling. Under Coronaåret har fritidshemmen därtill spelat en viktig roll genom att vara en stabil och trygg plats i en turbulent tid.