5 tips för att få till läxläsningen hemma

Finns det mycket som distraherar eller glöms läxan bort då och då? Ibland kan det vara svårt att få ordning på läxorna. Vi har samlat 5 tips för att underlätta läxläsningen hemma.

1. Skapa en studiezon

Skapa en plats hemma där ditt barn kan göra sina läxor bekvämt och i lugn och ro. Se till att allt material som behövs finns nära till hands och minimera sådant som kan distrahera, såsom en TV eller mobiltelefon.

2. Gör läxläsningen till en vana

Hjälp ditt barn genom att tillsammans skapa ett schema för läxläsningen. Med fördel kan läxorna göras samma tid varje dag för att skapa en rutin. Glöm inte att barnet också behöver pauser och kanske ett mellanmål för att fylla på med energi. 

3. Skapa rätt förutsättningar för ditt barn

Alla barn är och fungerar olika. Därför är det viktigt att ta reda på hur just ditt barn lär sig bäst. När på dagen? Tillsammans med andra eller ensam? Testa er fram för att kunna skapa rätt miljö och de bästa förutsättningarna!

4. Visa intresse för barnets läxor

Tänk på hur du som vårdnadshavare beter dig under läxläsningen. Visa intresse, var positiv och uppmuntra ditt barn. Försök att ställa frågor, föra diskussion och ge beröm – även för mindre framsteg.

5. Be om hjälp

Var inte rädd för att be om hjälp. Prata med skolan och lärarna för att få tips och råd för hur du kan hjälpa till med läxläsningen hemma. Om du dessutom har koll på vad barnet gör i skolan blir det lättare att stötta på hemmaplan.